Congresso AB
Vi är Professionella Congress Organisers PCO, en certifiering genom IAPCO som borgar för högsta kvalitet. Ett samarbete med oss resulterar i ett lyckat arrangemang med nöjda deltagare.

Våra tjänster:
Projektledning och Konferensplanering
Medverkan vid planeringsmöten med råd och erfarenheter, tidsplanering, avstämning
Offert och bokning
Lokal och utrustning, logi, mat och dryck, transporter och transfer, aktiviteter och utflykter, medföljandeprogram, pre- och posttour
Konferensadministration
Utformning av anmälan, utskick av inbjudan, mottagande och registrering av anmälningar, bekräftelse till deltagare med logi, seminarier mm enligt anmälan, telefon- och mailservice angående allt praktiskt inför konferensen, bevaka och hantera ändringar, avbeställningar och andra önskemål
Abstracts
Formulär för abstractanmälan enligt önskemål från arrangör
Utställare
Planering för utställare och hantering av dessa med formulär för anmälan, bekräftelse, utrustning, planskiss
Ekonomihantering
Budget, fakturering av deltagaravgifter, fakturahantering av arrangemanget, slutredovisning
Konferensservice
Namnskyltar, deltagarlistor och andra listor för konferensen, program, konferensmappar, kopiering, registrering av deltagare, sekretariat.

Kontakt: Congresso AB, Tina Happe och Märit Blixth
Mail: info@congressoab.se
Webb: congressoab.se