Swedish Network of Convention Bureaus verkar efter två huvudfokusområden, affärsnytta och kunskapsutveckling för att tillsammans utveckla svensk mötesindustri. Initiativet till att sammankalla Sveriges Convention Bureauer till ett gemensamt forum där vi som yrkesutövare kunde utbyta kunskap och driva gemensamma projekt togs 2009. Sedan dess har forumet utvecklats till ett starkt nätverk, med idag 23 stycken Convention Bureauer.

En Convention Bureau (CVB) är en icke-vinstdrivande organisation som arbetar strategiskt med destinationsutveckling av en specifik ort genom möten. En CVB bidrar i ett långsiktigt perspektiv till att stärka dess varumärke och tillväxt.

En stor del av arbetet för en CVB handlar om att stötta personer på destinationen i att vilja, våga och kunna ansöka om och bjuda in till nationella och internationella möten på orten.

En CVB ska hjälpa bland andra kommuner, högskolor och myndigheter att genom möten sätta fokus på deras verksamhet och destinationen de verkar på. Varumärksarbetet för destinationen är en mycket viktig del i en CVB:s verksamhet för att tydliggöra värden och få fler att sälja in den som mötesplats.

En Convention Bureaus tjänster är kostnadsfria.