Osd_skylt
Östersund Convention Bureau skapar förutsättningar och vägleder till det perfekta mötet
Vi är den officiella organisationen för konferenser, kongresser och möten. Genom att marknadsföra och sälja in Östersund som mötesort ska vi skapa fler och större nationella och internationella möten i Östersund. Östersund Convention Bureau är en del av Destination Östersund AB. En stor del av arbetet handlar om att stötta och underlätta för organisationer, föreningar och företag att välja Östersund som destination för sina möten och idrottsliga arrangemang. Vi underlättar processen fram till det att beslut om destination är taget.

lsättning:

ÖCVB: s övergripande målsättning är att: öka kunskapen om och utveckla Östersund som mötesstad, samt att skapa fler och större möten. Kontakta oss gärna för kostnadsfritt stöd i valet av destination för möten, kongresser och evenemang! Hos oss kan du få information om mötesstaden Östersund. Vi hjälper dig att hitta de bästa alternativen för just ditt möte, säkerställer ledig kapacitet på destinationen och preliminärbokar boende, kongress- och möteslokaler. Vi planerar och tar gärna emot dig för ett studiebesök så att du får se staden och dess utbud. Alla våra tjänster är kostnadsfria. Det skall vara lätt att arrangera möten i Östersund.


Östersund Convention Bureaus styrgrupp består av följande personer:

Stefan Karlsson
Nicki Eby

Putte Eby
Niklas Juntti
Per-Åke Pettersson
Martin Sahlberg
Björn Hemmingsson


Östersund Convention Bureaus arbetsgrupp består av följande personer:

Staffan Jonsson/Karin Hellström
Tina Happe
Märit Blixth
Magnus Trense
Susanne Pripp Andersson
Helene Kjellsdotter

Anna-Lena Ståhl
Jessica Thylin