Östersund by night
Östersund
Östersundet är det smala sund som skiljer ön Frösön från fastlandet, på det smalaste stället ca 150 meter numera. Staden lades ut med nord-sydgående gator och väst-östgående gränder. Ordet gränd betecknar numera för en östersundare en gata som går ner mot Storsjön.

Gatuplanen i stadsdelen Staden ser än idag i stort sett likadan ut som för 200 år sen. Under många år efter grundandet hade Östersund bara några hundra invånare, det var först när järnvägen kom år 1879 som staden snabbt började växa, och växte förbi Frösön i storlek. Idag har Östersunds kommun cirka 63 000 invånare.

I Östersund njuter vi av livet året om, men lite extra under vårvintern som av många östersundsbor betraktas som den bästa årstiden.

Här finns mycket som bidrar till livskvalitet och att man mår bra. Staden är lagom stor med särpräglad atmosfär, puls och charm! Det är korta avstånd till såväl arbete, skola och service som till nöjesliv och fritidsaktiviteter. Något som ger förutsättningar för en livsstil med mer tid för att verkligen leva! Lägg därtill ljusa sommarnätter och riktiga vintrar med mycket snö.

Film om Östersund