Vinterstaden Östersund
Vinterstaden Östersund
Få hjälp kostnadsfritt!
Östersund Convention Bureau är en neutral och icke vinstdrivande part som hjälper dig som planerar ett möte, att kostnadsfritt hjälpa till med att:
  • Ge information över vad Östersund som mötesort har att erbjuda
  • Ge dig verktyg till att promota vår konferensstad, så som broschyrer, bilder och marknadsföringsmaterial
  • Hitta kontakter inom kommun, landsting och näringsliv.
  • Samordna offertförfrågningar och specifika ansökningar, s.k. ”bid”, för kongressen/mötet
  • Arrangera ”site inspection”, studiebesök och visningsresor
  • Ta fram förslag på sociala program och kringaktiviteter
  • Förmedla av arrangör för mötesadministration sk. PCO
  • Sammanföra en presentation för organisationskommittén/bolagsledningen
  • Preliminärboka hotell, möteslokaler, underhållning och aktiviteter